Cechy charakterystyczne faszyzmu

Ideologiczna radykalizacja w kręgach intelektualnych i politycznych zaczęła się szybko rozprzestrzeniać. W latach poprzedzających II wojnę światową faszyzm we Włoszech stał się silniejszy niż kiedykolwiek, a kiedy Hitler doszedł do władzy, zaczął wprowadzać w swoim rządzie faszystowski reżim podobny do tego, jaki miał w sąsiednim kraju.

Do 1930 roku rządy w Ameryce Łacińskiej zaczęły naśladować zachowanie faszystowskiego reżimu w takich krajach jak Brazylia, Argentyna, Chile, Boliwia i Meksyk.

Z pewnością myślicie teraz o wszystkich dyktaturach wojskowych, które zostały ustanowione na całym naszym kontynencie i możecie być zdezorientowani i dlatego ważne jest, aby wiedzieć dokładnie, czym jest faszyzm i znać cechy charakterystyczne tego ruchu, co sprawi, że będzie on znacznie łatwiejszy do zrozumienia.

Czym są sztuki piękne?

Autorytaryzm: Całkowita kontrola podlega pod głównego przywódcę narodu faszystowskiego. Wszystkie warstwy polityczne, społeczne i wojskowe są pod jego opieką.

Nacjonalizm: Faszyzm broni narodu jako jednostki niezłomnej, która nie może być skorumpowana przez czynniki zewnętrzne.

Wszelka działalność gospodarcza musi być kontrolowana przez rząd za pośrednictwem jednego związku.

Rasizm: Rząd faszystowski będzie wywyższał rasę narodu i odrzucał inne grupy etniczne obecne w kraju.

Militaryzm: bezpieczeństwo narodu będzie monitorowane wyłącznie przez siły zbrojne i to one będą odpowiedzialne za kontrolę porządku obywateli.

Delegalizacja opozycji: Każdy rodzaj opozycji lub demonstracji przeciwko rządowi faszystowskiemu zostanie uznany za nielegalny, a zatem prześladowany i represjonowany.