Czym są sztuki piękne?

Kariera sztuk pięknych jest jednym z tych stopni naukowych, które wymagają więcej kreatywności. Jest jednak wiele osób, które nie wiedzą czym jest sztuka piękna lub mają trudności z jej zdefiniowaniem. Poniżej znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o sztukach pięknych.

Czym jest sztuka? Słowo sztuka pochodzi od łacińskiego ars, artis: fachowość, sztuka lub zdolność do robienia czegoś. Odnosi się do działań wymagających specjalizacji. Jak sztuka gry w szachy czy sztuka stolarska.

Ale w szerszym znaczeniu odnosi się zarówno do umiejętności technicznych, jak i kreatywności, czy to w kontekście literackim, wizualnym, muzycznym czy inscenizacyjnym. Sztuka dostarcza zarówno tym, którzy ją uprawiają, jak i tym, którzy ją kontemplują, doświadczeń, które mogą być estetyczne, emocjonalne, intelektualne lub wszystkie razem.

Rzeźba, muzyka, taniec, architektura, literatura i malarstwo to pozornie różne rzeczy. Muzykę odbieramy słuchem; malarz wyraża siebie poprzez linię i kolor; rzeźbiarz tworzy nieruchome posągi; architekt tworzy za pomocą cegły, cementu i stali; pisarz czyni to poprzez słowo, podczas gdy w tańcu głównym środkiem twórczym są ruchy ciała; wszystkie te działania, tak różne od siebie znane są jako sztuki piękne. Ale co jest między nimi podobnego co sprawia, że te działania są sztuką poza samym faktem, że są dobrze wykonane?

W starożytności, w większości społeczeństw sztuka łączyła funkcję praktyczną z estetyką, szczególnie w Grecji, gdzie sztuka odnosiła się do zbioru różnych zawodów do których wykonywania konieczne było posiadanie pewnej umiejętności lub opanowanie techniki i obejmowała zakres od rzeźbiarza do stolarza.

Aby odróżnić artystę od rzemieślnika, zaczęto rozróżniać te sztuki, które oddziałują na wyższe zmysły: słuch i wzrok; w ten sposób narodziły się sztuki wyższe. Natomiast mianem sztuk mniejszych określano te rzemiosła, które skierowane były do innych zmysłów: dotyku, smaku i węchu. Byłoby to między innymi stolarstwo, perfumiarstwo, gastronomia.

Dopiero w XVIII wieku świat zachodni zaczął wyodrębniać sztukę jako wartość czysto estetyczną, która pełniła również funkcję praktyczną. Termin sztuki piękne pochodzi od francuskiego beaux arts i obejmuje głównie literaturę, muzykę, taniec, rzeźbę, malarstwo i architekturę.

Na przykład, dywan, szklanka, obraz, książka, zegar, film lub melodia mogą być dziełem sztuki lub, przeciwnie, mogą być czymś nieprzyjemnym, możemy łatwo dostrzec w czym tkwi jakość dzieła artystycznego.

To artysta, który tworząc dywan, mebel, samochód itd. wie jak nadać piękno swojemu dziełu, ale jego celem w tworzeniu tych przedmiotów jest użyteczność, a nie piękno. Sztuki piękne, z wyjątkiem architektury, mają za podstawową funkcję piękno, a nie praktyczną użyteczność.

Podczas gdy architekt musi zapewnić piękno i wydajność w budynku, który buduje, ci, którzy kultywują inne sztuki piękne – malarstwo, rzeźbę, literaturę, dramat, muzykę i taniec – pracują przede wszystkim po to, by tworzyć piękne dzieła.