Filharmonia.
Dodane przez Morpheus dnia 10 paŸdziernika 2019 19:53:23

„Filharmonia. Ostrożnie, wciąga!!!”

    W dniach 3 i 4 października 2019 r. uczniowie klas II B, IIE i II F wzięli udział w otwartych próbach orkiestry Filharmonii Świętokrzyskiej. Był to warunek konieczny do udziału w programie „Filharmonia. Ostrożnie, wciąga!!!”

>>> WYKAZ KONCERTÓW SYMFONICZNYCH OBJĘTYCH PROGRAMEM


Rozszerzona zawartość newsa

    Program „Filharmonia. Ostrożnie, wciąga!!!” realizowany jest przez Instytut Muzyki i Tańca. Celem projektu jest zachęcenie młodzieży do odwiedzenia filharmonii i podniesienie jej kompetencji muzycznych i kulturalnych.

    Uczniowie szkół uczestniczących w projekcie będą mogli bezpłatnie wysłuchać specjalnie dla nich zorganizowanych koncertów symfonicznych oraz poznać specyfikę pracy filharmonii.

   W Filharmonii Świętokrzyskiej pierwsze próby pilotażowe programu zorganizowano we wrześniu 2014 r. Od tego czasu liczba osób biorących udział w programie stale się zwiększa. W tym sezonie artystycznym Filharmonia Świętokrzyska rozpoczyna 6 edycję projektu.


Zatem ostrożnie, to wciąga!!!