Jak przygotować się do obrony pracy licencjackiej?

Praca licencjacka to inaczej tzw. praca dyplomowa, która jest pisana na koniec studiów I stopnia lub w połowie dwustopniowych studiów magisterskich. Studenci z obroną pracy mają szansę na płatne staże lub prestiżowe praktyki i napisanie samej pracy licencjackiej to jeden z najważniejszych momentów w życiu. Praca licencjacka weryfikuje wiedzę trzyletnią zdobytą na studiach i przygotowuje do wykonania wyuczonego zawodu.

Jak przygotować się do pracy licencjackiej?

Przede wszystkim, aby przystąpić do pracy licencjackiej należy zdać wszystkie egzaminy. Następnie oczywiście do dnia poprzedzającego dzień obrony, należy złożyć wszystkie dokumenty. W tym pracę dyplomową w odpowiedniej ilości egzemplarzy.

Jesteś studentem? Sprawdź jak żyć w okresie studiów.

Przystępując do obrony pracy, należy stworzyć prezentację swojego tekstu, w którym omówisz zagadnienia w pracy.
Praca może być przedstawiona w formie pisemnej lub multimedialnej za pomocą programów Libre Office, PowerPoint lub Prezi.

Jak przebiega obrona pracy?

Przed komisją trzyosobową należy przedstawić, że jest się autorem napisane przez siebie pracy licencjackiej. W skład komisji wchodzi:

  • przewodnicząca,
  • recenzent,
  • promotor.

Po zaproszeniu przez komisję ciebie do sali i krótkim przywitaniu, możesz przystąpić do prezentacji swojej pracy. Następnie po przedstawieniu przez ciebie tekstu komisja przedstawi ci twoją ocenę, zada jeszcze kilka pytań odnośnie pracy. Kolejnym krokiem jest opuszczenie sali i czekanie na ponowne zaproszenie przez komisę, gdzie podadzą ci wynik. Czas trwania obrony licencjackiej to mniej więcej 30 minut.

A co gdy nie obronie pracy licencjackiej?

Niezdanie pracy dyplomowej jest rzadkością. Napisanie i obrona pracy to ukoronowanie I stopnia studiów. Są przypadki, gdzie możesz nie zdać pracy licencjackiej:

  • np. gdy zje cię stres,
  • np. gdy źle będziesz się zachowywał podczas prezentacji,
  • np.gdy nie uzasadnisz swoje niestawienie się na obronie.

Musiał byś się naprawdę postarać by nie obronić pracy. Ale zawsze istnieje poprawa obrony pracy w kolejnym terminie wyznaczonym przez Dziekana.

Sama obrona pracy nie jest najgorszym egzaminem. Tak naprawdę większość studentów twierdzi, że był to ich najprzyjemniejszy egzamin. Więc warto się do niego przygotować by przejść go bez żadnego stresu. Oczywiście pamiętaj, ze praca musi być napisana tylko i wyłącznie przez ciebie.