PROJEKTY

Erasmus Plus
   
      
Szczęśliwy Numerek

-> Poniedziałek - 0
-> Wtorek - 0
-> Środa - 0
-> Czwartek - 0
-> Piątek - 0
   
      
Spis podręczników

Podręczniki obowiązujące w Gimnazjum Nr 23 
w Kielcach - rok szkolny 2018/2019


Podręczniki dla uczniów Gimnazjum Nr 23
będą wypożyczane w pierwszym tygodniu września

Informujemy, że od roku szkolnego 2018/2019 podręczniki i zeszyty ćwiczeń do zajęć obowiązkowych dla uczniów klas trzecich gimnazjum zapewnia szkoła. Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do zajęć nieobowiązkowych, tj. religia, uczniowie zakupują we własnym zakresie.

Linki:

Regulamin wypożyczania i korzystania z podręczników

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej nt. podręczników

Klasa
III

Lista podręczników dla klas trzecich w Gim Nr 23
            w Kielcach


Podręczniki obowiązujące w IV Liceum Ogólnokształcącym 
w Kielcach - rok szkolny 2018/2019

Klasy I :  

 Lista podręczników dla klas pierwszych w IV LO w Kielcach

Klasa
2 A

 

Lista podręczników dla klasy 2A w IV LO w Kielcach

Klasa
2 B
Lista podręczników dla klasy 2B w IVLO w Kielcach
Klasa
2 C
Lista podręczników dla klasy 2C w IV LO w Kielcach
Klasa
2 D
Lista podręczników dla klasy 2D w IV LO w Kielcach
Klasa
2 E
Lista podręczników dla klasy 2E w IV LO w Kielcach
Klasa
2 F
Lista podręczników dla klasy 2F w IV LO w Kielcach
Klasa
3 A
Lista podręczników dla klasy 3A w IV LO w Kielcach
Klasa
3 B
Lista podręczników dla klasy 3B w IV LO w Kielcach
Klasa
3 C
Lista podręczników dla klasy 3C w IV LO w Kielcach
Klasa
3 D
Lista podręczników dla klasy 3D w IV LO w Kielcach

Klasa
3 E

Lista podręczników dla klasy 3E w IV LO w Kielcach
Klasa
3 F
Lista podręczników dla klasy 3F w IV LO w Kielcach

   
      

Copyright © 2010
Damian Krawiec & Piotr Turek

pod redakcją:
----, -------