PROJEKTY

Erasmus Plus
   
      
Szczęśliwy Numerek

-> Poniedziałek - 0
-> Wtorek - 0
-> Środa - 0
-> Czwartek - 0
-> Piątek - 0
   
      
Gdzie szukać pomocy?

Gdzie szukać pomocy?


1. Na terenie szkoły

  • pani pedagog mgr Małgorzta Kołodziejczyk, tel. (041) 368-11-70 wew. 33
  • dyrekcja szkoły - telefon do sekretariatu, tel. (041) 368-11-70 / (041) 368-11-72
  • wychowawcy i nauczyciele

2. Poza szkołą

  • Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji,  tel. (041) 331-53-13
  • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/w Kielcach, tel. 502-353-430
  • Komenda Miejska Policji: Telefon Zaufania, tel. (041) 349-30-30; Stop Przestępczości, tel. 0800-559-975
  • Pracownia Pomocy Psychologicznej i Profilaktyki Uzależnień, tel. (041) 344-59-54
  • Świętokrzykie Stowarzyszenie Ofiarom Przestępstw, tel. (041) 349-32-51
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - MOPR, tel. (041) 331-25-24
  • bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, tel. 166-111

   
      

Copyright © 2010
Damian Krawiec & Piotr Turek

pod redakcją:
----, -------