PROJEKTY

Erasmus Plus
   
      
Szczęśliwy Numerek

-> Poniedziałek - 0
-> Wtorek - 0
-> Środa - 0
-> Czwartek - 0
-> Piątek - 0
   
      
Nauczyciele

Nauczyciele Gimnazjum

Lp. Imię Nazwisko Inicjały Przedmioty
2 Małgorzata Cedro MC WF
3 Milena Chabros-Kowalik CM chemia
4 Grzegorz Durlej GD WF
5 Agnieszka Fiuk AF WF
6 Marta Gaj GM WF
7 Ewa Giemza-Głodkowska EG fizyka
8 Elżbieta Janus EJ plastyka, zajęcia artystyczne
9 Joanna Jaworska Jj język angielski
10 Kinga Kal-Kasprzyk KK historia, WOS
11 Małgorzata Kaszuba Ka język polski
12 Monika Klim MK język niemiecki
13 Robert Kozieł KR edukacja dla bezpieczeństwa
14 Jadwiga Kundera Ku informatyka
15 Lidia Laskowska LL muzyka
16 Edyta Lato EL matematyka
17 Jolanta Nowak JN biologia
18 Barbara Okrzeja BO WF
19 Oliwia Sabat SO biologia
20 Monika Sakławska Sa język niemiecki
21 Renata Sobczyk RS matematyka
22 Agnieszka Świercz język polski
23 Mirosława Wojciechowska MW język angielski
24 Agnieszka Zielińska AZ geografia
25 Krzysztof Zieliński KZ WF
26 Anna Łukomska-Górny biologia
   
      

Nauczyciele Liceum

Lp. Imię Nazwisko Inicjały Przedmioty
1 Anna Kozłowska AK chemia
2 Stanisław Bzymek SB język niemiecki
3 Krzysztof Cebula KC religia
4 Małgorzata Cedro MC WF
5 Milena Chabros-Kowalik CM chemia
6 Elżbieta Cichy HC biologia
7 Michał Ćwierz religia
8 Grzegorz Durlej GD WF
9 Anna Dygas Ay matematyka
10 Agnieszka Dytkowska DA język angielski
11 Agnieszka Fiuk AF WF
12 Marta Gaj GM WF
13 Ewa Giemza-Głodkowska EG chemia
14 Agnieszka Guzikowska AG język angielski
15 Jolanta Gwóźdź JG historia, historia i społeczeństwo
16 Witold Jachowicz WJ fizyka, fizyka w medycynie
17 Joanna Jaworska Jj język angielski
18 Petronela Karczewska PK matematyka
19 Małgorzata Kaszuba Ka język polski
20 Monika Klim MK język niemiecki
21 Robert Kozieł KR edukacja dla bezpieczeństwa, WOS
22 Monika Kozubek KM język angielski
23 Jadwiga Kuchinka JK język polski
24 Piotr Burys PB informatyka
25 Lidia Laskowska LL przedsiębiorczość, WDŻ
26 Bogusława Marczewska BM geografia
27 Jolanta Nowak JN biologia, przyroda
28 Barbara Okrzeja BO WF
29 Joanna Pacak JP język polski, WOK
30 Marek Paź MP informatyka, przedsiębiorczość
31 Katarzyna Pelc Pe język angielski
32
Jolanta Paź PJ matematyka
34 Magdalena Rolska MR język angielski
35 Monika Sakławska Sa język niemiecki
36 Marzena Samojlik MS język polski
37 Małgorzata Skrzypek SM matematyka
38 Krystyna Smolarczyk KS WF
39 Jolanta Paż JP matamatyka
40 Sylwia Szymańska SS historia, WOS, historia i społeczeństwo
41 Rafał Świeczko historia, WOS, historia i społeczeństwo
42 Agnieszka Urbańczyk AU język polski, WOK
43 Andrzej Wojarski AW religia
44 Mirosława Wojciechowska MW język angielski
45 Beata Zasempa ZB język francuski
46 Agnieszka Zielińska AZ geografia
47 Krzysztof Zieliński KZ WF

   
      

Copyright © 2010
Damian Krawiec & Piotr Turek

pod redakcją:
----, -------