PROJEKTY

Erasmus Plus
   
      
Szczęśliwy Numerek

-> Poniedziałek - 0
-> Wtorek - 0
-> Środa - 0
-> Czwartek - 0
-> Piątek - 0
   
      
Matura

MATURA 2018/2019

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH  
DO EGZAMINÓW PISEMNYCH

Listy uczniów przystępujących do pisemnych egzaminów maturalnych, z podziałem na sale, zostały wywieszone na parterze przed sekretariatem. 

Proszę dokładnie sprawdzić dzień i godzinę rozpoczęcia egzaminu oraz nuemr sali,  
w której będzie odbywał się egzamin.

Maturzyści przystępujący do egzaminu z danego przedmiotu zobowiązani są przyjść przynajmniej 30 min przed egzaminem. W przypadku egzaminu  
z biologii i chemii 45 min przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.

Każdy zdający winien przedstawić komisji dokument tożsamości ze zdjęciem  
(np. dowód osobisty lub paszport)  
a absolwenci lat ubiegłych dodatkowo każdorazowo świadectwo ukończenia szkoły.

Do sali, w której odbywa się egzamin nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH  
DO EGZAMINÓW USTNYCH

Proszę dokładnie sprawdzić salę oraz dzień, godzinę rozpoczęcia egzaminu  
(tablice na I piętrze)

Maturzyści przystępujący do egzaminu ustnego zobowiązani są przyjść przynajmniej 30 min przed egzaminem i zgłosić się do sali 24,  
w której będą oczekiwali na swoją kolej.

Każdy zdający winien przedstawić komisji dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty lub paszport) a absolwenci lat ubiegłych dodatkowo każdorazowo świadectwo ukończenia szkoły.

Do sali, w której odbywa się egzamin nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych


 

Informacja o opłatach za egzamin maturalny

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019  

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO
W „NOWEJ” FORMULE     
(od strony 101 - organizacja egzaminu maturalnego w "STAREJ" formule)

 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego
w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym
i egzaminie maturalnym w 2019 roku

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku

Wykaz olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2018/2019

Przykładowy egzamin maturalny z języka polskiego


   
      

Copyright © 2010
Damian Krawiec & Piotr Turek

pod redakcją:
----, -------