PROJEKTY

Erasmus Plus
   
      
Szczęśliwy Numerek

-> Poniedziałek - 0
-> Wtorek - 0
-> Środa - 0
-> Czwartek - 0
-> Piątek - 0
   
      
Matura

MATURA 2018/2019

do 1 października 2018r. - uczniowie klas trzecich liceum (obowiązkowo) oraz absolwenci lat ubiegłych (nieobowiązkowo) składają wstępną deklarację maturalną. 

do 7 lutego 2019r. - uczniowie klas trzecich liceum oraz absolwenci składają ostateczną deklarację maturalną.

  • Jeśli absolwent nie złożył wstępnej deklaracji, deklaracja maturalna złożona po           1 października 2018r. jest ostateczna. 

  • Jeśli absolwent złożył dekalrację wstępną i nie wniósł do niej poprawek do                     7 lutego 2019r., deklaracja ta staje się ostateczna.

Absolwenci mogą składać deklaracje maturalne w pokuju wicedyrektor Joanny Jaworskiej (I piętro) w piątki od 9.30 - 14.00

Informacja o opłatach za egzamin maturalny

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019  

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO
W „NOWEJ” FORMULE     
(od strony 101 - organizacja egzaminu maturalnego w "STAREJ" formule)

 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego
w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym
i egzaminie maturalnym w 2019 roku

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku

Wykaz olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2018/2019

Przykładowy egzamin maturalny z języka polskiego


   
      

Copyright © 2010
Damian Krawiec & Piotr Turek

pod redakcją:
----, -------