PROJEKTY

Erasmus Plus
   
      
Szczęśliwy Numerek

-> Poniedziałek - 0
-> Wtorek - 0
-> Środa - 0
-> Czwartek - 0
-> Piątek - 0
   
      
wyniki ewaluacji zewnętrznej

Ewaluacja zewnętrzna problemowa została przeprowadzona w naszej szkole przez pracowników Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach w dniach 20.06.2012 – 28.06.2012.

Ewaluacja dotyczyła obszaru: „Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów”. 


Wyniki ewaluacji – poziom spełniania wymagań: 

 

IV LO

GIMNAZJUM NR 23

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

A

A

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

B

B

Promowana jest wartość edukacji

A

B

Rodzice są partnerami szkoły

B

B

 

Pełne raporty znajdują się na stronach:


Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy uczestniczyli w ewaluacji.


   
      

Copyright © 2010
Damian Krawiec & Piotr Turek

pod redakcją:
----, -------