PROJEKTY

Erasmus Plus
   
      
Szczęśliwy Numerek

-> Poniedziałek - 0
-> Wtorek - 0
-> Środa - 0
-> Czwartek - 0
-> Piątek - 0
   
      
Czytelnik Roku

Czytelnik Roku:

Często odwiedza bibliotekę w poszukiwaniu książek;

Wymienia swoją wiedzę na tematy czytelnicze;

Wciąż rozwija swoje zainteresowania czytelnicze, wzbogaca swą wiedzę;

Bierze udział w konkursach bądź innych zadaniach bibliotecznych;

Informuje bibliotekarza, jakie książki chciałby przeczytać,
ma przez to wpływ na rodzaj zakupów bibliotecznych;

Przestrzega regulaminu Biblioteki;

Szanuje książki i jest przykładem kulturalnego zachowania w Bibliotece.


   
      

Copyright © 2010
Damian Krawiec & Piotr Turek

pod redakcją:
----, -------