PROJEKTY

Erasmus Plus
   
      
WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

Politechnika Świętokrzyska
   
      
INNE INFORMACJE

Rejestr faktur i rachunków
   
      
Szczęśliwy Numerek

-> Poniedziałek - 0
-> Wtorek - 0
-> Środa - 0
-> Czwartek - 0
-> Piątek - 0
   
      
   
      
4th Multilingual Quest

 

Wyniki IV Gry Miejskiej „4th Multilingual Quest”

30.05.2018

 

I miejsce Jagonafide i Reszta 2a

 

II miejsce Spóźnieni i Wściekli 2a

 

III miejsce SZPORDO 3b

 

Gratulujemy!!!

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

 

Pozostałe drużyny:

 4. Przegrywy 3a

5. Krzysztofy Cedra 2b

6. Paprotki 3c/2b

7. Dumplingsy 2b

8. Meloniki 1B

9. Crazy Team of Teachers

10. Siebertzusendzweihundertvierundfunfzig 2b

11. KungFuAlpaki 2a/2c
12. Matfizki 1A
13. Muminki 2b
14. Ameby 1E
15. Mermaids 2E
16. Debeściaki 3b
17. AWSP SQUAD 1B
18. Sisters 2E
19. BEZNAZWY.JPG 2b
20. Czarne Pantery 3b/3a
21. Duże Dzieci 2b
22. Pufciaki 3b
23. Puść Azorka 2a
24. Team Lambda 2b

 

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

Zapraszamy uczniów gimnazjów z Kielc i okolic oraz IV LO
do wzięcia udziału w
IV Grze Miejskiej

4th Multilingual Quest”

organizowanej przez

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W KIELCACH

 

 

Gra odbędzie się dnia 30 maja 2018r.

Początek o godz. 9.00 w IV LO w Kielcach.

Zakończenie o godz. 12.00.

 

Zadaniem drużyn uczestniczących w Grze będzie rozwiązanie jak największej liczby zagadek językowych, historycznych, geograficznych, matematycznych i innych, rozmieszczonychw różnych punktach miasta.

Pomocą służyć im będzie mapa,smartfon i internet.

Uczniowie niepełnoletni muszą dostarczyć pisemną zgodę

od rodziców na samodzielne poruszanie się po mieście.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 

 

Organizatorzy:

Nauczyciele języków obcych

w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach.

Kontakt: Mirosława Wojciechowska (ivlo.kielce@interia.pl)

 

 

Wszelkie informacje na stronie internetowej szkoły www.4lo.edu.pl

i profilu na facebooku www.facebook.com/ivlogim23

 

 

Do pobrania:

Zgoda Rodziców 

Karta Zgłoszenia

 

 

 

 

REGULAMIN IV GRY MIEJSKIEJ

4th Multilingual Quest”§ 1. Organizatorzy

 1. Organizatorem IV Gry Miejskiej „4th Multilingual Quest” (dalej zwanej Grą) są nauczyciele języków obcych z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach (dalej zwanym IV LO).

§ 2. Warunki uczestnictwa

 1. Podstawowym warunkiem udziału w Grze jest zgłoszenie drużyny liczącej 4 osoby (zwanej dalej: Drużyna) poprzez przesłanie Karty Zgłoszenia na adres e-mail: ivlo.kielce@interia.pl wraz ze zgodą rodziców/opiekunów prawnych (dotyczy osób niepełnoletnich) najpóźniej do 23.05.2018r. do godziny 12.00.

 2. W grze mogą brać udział uczniowie IV LO w Kielcach i uczniowie zaproszonych gimnazjów.

 3. Każdy członek Drużyny uczestniczący w Grze powinien być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.

 4. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Grze najpóźniej do 23.05.2018r. do godziny 12.00 w formie skanu lub zdjęcia przesłanego mailem na adres: ivlo.kielce@interia.pl,a następnie dostarczyć oryginał zgody w dniu Gry bezpośrednio do organizatorów.

§ 3. Zgłoszenia

 1. Karty Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 23.05.2018r. do godziny 12.00. w formie elektronicznej na adres: ivlo.kielce@interia.pl. Po tym czasie nie będą przyjmowane żadne dokumenty potwierdzające chęć udziału w Grze.

 2. Zgłoszenie powinno zawierać: imiona i nazwiska uczestników, daty urodzenia oraz telefony kontaktowe i adres e-mail szefa zespołu oraz nazwę Drużyny. (Karta Zgłoszenia w Załączniku nr 1 lub do pobrania ze strony internetowej www.4lo.edu.pl oraz bezpośrednio u nauczycieli języków obcych w IV LO).

 3. Dostarczenie Karty Zgłoszenia i zgody rodziców / opiekunów oraz odbiór pakietu startowego od organizatorów oznacza zgodę uczestników na:

 •  wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,
  • przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883),

  • publikację przez organizatora wizerunku uczestnika w dokumentacji fotograficznej i filmowej gry,

  • opublikowanie przez organizatorów na łamach strony internetowej i profilach szkoły na portalach społecznościowych Facebook, Instagram i Google+ wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika.

§ 4. Zasady Gry

  1. Gra odbędzie się dnia 30.05.2018r. w Kielcach, rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa do godziny 12.00. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia Gry jest IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach.
  2. Wszyscy uczestnicy Gry będą zobowiązani do noszenia identyfikatorów, które otrzymają w pakiecie startowym, przez cały czas trwania Gry.

  3. Uczestnicy Gry powinni posiadać przy sobie:

   • długopis
   • naładowane telefony komórkowe, z których można wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne
   • przynajmniej jeden smartfon z dostępem do internetu i aparatem fotograficznym / kamerą.
  4. Uczestnicy Gry będą mieli za zadanie odszukanie określonych miejsc na terenie miasta Kielce i wykonanie tam wyznaczonych zadań w różnych językach i z różnych dziedzin nauki. Uczestnicy muszą następnie umieścić rozwiązania na Karcie Zadań w miejscu do tego przeznaczonym.

  5. Uczestnicy Gry poruszają się po terenie miasta Kielce w drużynach 4 - osobowych samodzielnie. Organizatorzy Gry nie zapewniają opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze.

  6. Drużyny nie mogą się rozdzielać. W różnych miejscach na terenie Gry liczba graczy w zespole będzie weryfikowana przez wyznaczone do tego osoby. W razie niezgodności drużyna zostanie zdyskwalifikowana.

  7. Uczestnicy Gry mogą poruszać się pieszo lub korzystać z komunikacji miejskiej. Zabronione jest korzystanie z rowerów, rolek, hulajnóg, itp. oraz samochodów, skuterów, motocykli i innych pojazdów silnikowych. Jeżeli inni uczestnicy Gry udowodnią, że określona Drużyna złamała ten punkt regulaminu, (np. przedstawią zdjęcie lub film w telefonie komórkowym), wówczas ta Drużyna zostanie zdyskwalifikowana.

  8. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Drużyna, której choć jeden z członków złamie któryś z przepisów ruchu drogowego, będzie zdyskwalifikowana. (dowodem może być zdjęcie bądź film w telefonie komórkowym innego uczestnika Gry)

  9. Dyskwalifikacja Drużyny możliwa jest również w sytuacji naruszenia przez gracza lub Drużynę niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania Gry innym graczom, bądź niszczenia wskazówek.

  10. Decyzja Organizatorów dotycząca dyskwalifikacji Drużyny jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.

§ 5. Wyłanianie zwycięzców

 1. Wygrywa zespół, który jako pierwszy wykona poprawnie najwięcej zadań opisanych w § 4. W pierwszej kolejności liczona jest liczba zdobytych punktów, następnie czas wykonania zadań. Jeżeli dwie Drużyny zdobędą tę samą liczbę punktów, wygrywa Drużyna, która oddała wypełnioną Kartę Zadań jako pierwsza.

 2. Wyniki Gry zostaną ogłoszone na stronie internetowej IV LO w Kielcach najpóźniej dnia 07.06.2017r. do godziny 22.00 (www.4lo.edu.pl), a wręczenie nagród nastąpi dnia 22.06.2017r. o godz. 9.00 podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w IV LO w Kielcach.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej: www.4lo.edu.pl
  w zakładce „
  4th Multilingual Quest” oraz u nauczycieli języków obcych IV LO w Kielcach.

 2. Informacje dotyczące Gry będą publikowane na stronie internetowej: www.4lo.edu.pl w zakładce „4th Multilingual Quest” oraz w Wydarzeniu „4th Multilingual Quest” na profilu szkoły www.facebook.com/ivlogim23.

 3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia, przerwania bądź odwołania Gry z ważnych przyczyn. Szefowie Drużyn zostaną o tym poinformowani odpowiednią drogą: e-mail, sms lub telefon.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn losowych.
Dodane przez mirwoj dnia 07 maja 2017 21:40:35 · 0 komentarzy  · 3749 Czytań · Drukuj Drukuj
   
      
Komentarze

Brak komentarzy.
   
      
Dodaj komentarz

Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
   
      
Oceny

Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
   
      

Copyright © 2010
Damian Krawiec & Piotr Turek

pod redakcją:
----, -------